Chargeback

Obciążenie zwrotne; zwrot środków z konta sprzedawcy na konto kupującego (posiadacza karty płatniczej) po anulowaniu transakcji albo zwrocie lub reklamacji towaru.

Bricks and mortar

Dosł. cegły i zaprawa; biznes działający w świecie realnym, mający fizyczną siedzibę i handlujący towarem bezpośrednio z klientem; przeciwieństwo e-commerce.

Backend

Zaplecze sklepu; część systemu niedostępna dla klienta, służąca do zarządzania sklepem; odpowiada m.in. za obsługę klienta, procesy logistyczne i księgowe oraz raporty i bazę produktów.