Kontakt

Kontakt

+48 (22) 462 69 69

Opcja.pl Sp. z o.o.
ul. Jakubowska 22 lok. 5
03-902 Warszawa

KRS: 0000490367
NIP: 113-287-14-94
Regon: 147009330

Kapitał zakładowy 300 000 PLN opłacony w całości.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości