Backend

Zaplecze sklepu; część systemu niedostępna dla klienta, służąca do zarządzania sklepem; odpowiada m.in. za obsługę klienta, procesy logistyczne i księgowe oraz raporty i bazę produktów.
Powrót do słownika