Konfiguracja konta pocztowego w programie Microsoft Outlook 2010

 1. Z górnego wybierz opcję Plik, w zakładce Informacje klikamy Ustawienia kont01
 2. W zakładce Poczta e-mail klikamy w przycisk Nowy.
 3. W dolnej części okna zaznacz opcje Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typu serwerów. 03
 4. Następnie zaznacz opcję Internetowa poczta e-mail i kliknij przycisk Dalej04
 5. Na kolejnej stronie wypełnij pola Imię i nazwisko oraz Adres e-mail mając na uwadze to, że wpisane dane będą wyświetlane u odbiorców wiadomości. Jako typ konta z menu rozwijanego wybierz IMAP oraz wpisz nazwy serwerów, nazwę użytkownika i hasło. Jeśli hasło ma być zapamiętane w komputerze, na którym aktualnie konfigurujesz konto pocztowe, zaznacz pole Zapamiętaj hasło. Następnie kliknij w przycisk Więcej ustawień05
 6. Na zakładce Serwer wychodzący zaznacz opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania i przejdź do zakładki Zaawansowane06
 7. Zarówno dla serwera IMAP jak i serwera SMTP wybierz typ połączenia szyfrowanego SSL. Upewnij się, że numer portu dla serwera IMAP to 993 a dlaserwera SMTP port numer 465 i kliknij przycisk OK07
 8. Aby przetestować poprawność konfiguracji konta pocztowego zaznaczamy opcjePrzetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej, następnie klikamy przycisk
  Dalej. 08
 9. Jeśli wszystkie pola w kreatorze konfiguracji zostały wypełnione prawidłowo, pojawi się informacja jak na poniższym zdjęciu. 09
 10. To już koniec. Gratulacje!Twoje konto pocztowe powinno teraz działać prawidłowo. 10